Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2016r. przez Gminę Rozdrażew

Uchwała Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2016r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania defycytu budżetu 2016r. przez Gminę Rozdrażew (pobierz)