Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidlowości planowanej kwoty długu Gminy Rozdrażew (pobierz)