Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 15.873.931,00 zł wykonano 4.206.203,93 zł tj. 26,5 %.Na planowane wydatki 16.929.400,00 zł wykonano  3.409.103,68 zł tj. 20,1 %.
Nadwyżka  budżetu za I kwartał 2016 roku wynosi 797.100,25 zł. Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
                                                                                                   
                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                       /-/ Mariusz Dymarski
 
Rozdrażew, dnia 20 kwietnia 2016 roku.