XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

W dniu 20 listopada  o godz. 16.00 w salce Urzędu Gminy w Rozdrażewie

odbędzie się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1/ zabezpieczenia w budżecie Gminy Rozdrażew środków finansowych na realizację

        w roku 2009 projektu pn. Przebudowa dróg gminnych relacji Wolenice- Dzielice

        - Rozdrażew ubiegającej się o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu

        Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011„

    2/ regulaminu wynagradzania w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych w szkołach

        i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rozdrażew,

    3/ określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

         nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli

         prowadzonych przez gminę Rozdrażew w 2009 roku .

3. Zamknięcie obrad.