XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew

    W dniu 23 września 2009r. o godz.  15oo w salce USC w Rozdrażewie

odbędzie się  XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rozdrażew.

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

    1/ zmiany uchwały Nr XXIX/161/2009 z dnia 27lipca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia

        pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

        w Poznaniu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejew,

    2/ zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” prawidłowej realizacji umowy

        o dofinansowanie operacji pn. „ Remont świetlic wiejskich w Rozdrażewku

        i Maciejewie”,

    3/ zmian w budżecie gminy na 2009r.

3. Zamknięcie obrad.