Regulamin korzystania z obiektu rekreacyjnego i wyposażenia rekreacyjnego oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z obiektu rekreacyjnego i wyposażenia rekreacyjnego oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)