Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 2/2016  Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  24 czerwca 2016r.   w sprawie zmianyn Zarządzenia  Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 
Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 5.01.2022r.  w sprawie  zmiany Zarządzenia  Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 30.09.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)