Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu

Zarządzenie Nr 2/2016  Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)
 
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia  24 czerwca 2016r.   w sprawie zmianyn Zarządzenia  Wójta Gminy Rozdrażew w sprawie  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia oraz ustalenia stawek opłat z tego tytułu (pobierz)