Obwieszczenia

Obwieszczenia o wydaniu deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejew" (pobierz)
"Usługi blacharskie i naprawa powypadkowych samochodów osobowych" (pobierz)