Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Wójt Gminy Rozdrażew podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Budowa budynku magazynowego pustych opakowań blaszanych" (pobierz)