Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek sporzadzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (pobierz)