Informacje teleadresowe

  Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
  ul. Krotoszyńska 42
63-708 Rozdrażew
  tel.(62) 722-13-01
  adres strony internetowej: www.zsp.rozdrazew.com.pl
  Dyrektor  - Krzysztof Broda
 
 W skład szkoły wchodzą :
 -  Szkoła Filialna w Dzielicach
 -  Szkoła Filialna w Grębowie
 -  Szkoła Filialna w Dąbrowie