Jesteś tutaj:   

Zasady przetwarzania danych osobowych (RODO)

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (zobacz).
 2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY KORZYSTANIU ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.WODOCIAGI-KOSCIAN.PL (zobacz).
 3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIE BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ SPÓŁKĘ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 4. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 5. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 6. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM PRZEZ SPÓŁKĘ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 7. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYKONYWANIA ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH WODY I ŚCIEKÓW ORAZ WSPOŁPRACĄ ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA SPOŁKI WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 10. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 11. KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. ZOO (zobacz).
 12. KWESTIONARIUSZ DLA PRACOWNIKA W SPÓŁCE WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. ZOO (zobacz).
 13. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTRAHENTÓW LUB WSKAZANE DO KONTAKTU ORAZ WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP. Z O.O. (zobacz).
 14. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNICY PROJEKTU PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIiŚ) 2014-2020 (zobacz).
 15. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJA PUBLICZNA (zobacz)