Rejestry, ewidencje i archiwa.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie prowadzone są następujące ewidencje:
-  dziennik korespondencyjny,
-  ewidencje delegacji służbowych,
-  książka kontroli,
-  rejestr pracowników,
-  rejestr wydanych zaświadczeń,
-  rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
-  rejestr dzinników ,
-  rejestr wydanych świadectw i dyplomów,
-  rejestr wyjść pracowników w godzinach pracy ,
-  księga druków ścisłego zarachowania,
-  rejestr wydanych zaświadczeń na pobór,
-  rejestr pieczątek i pieczęci.