Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Obwieszczenie Starosty KaliskiegoUtworzenie dokumentu2021-02-26 13:48:37Agnieszka Czelusta
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,Modyfikacja dokumentu2021-02-26 13:08:29Patrycja Wesołek
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,Modyfikacja dokumentu2021-02-24 15:30:11Agnieszka Czelusta
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,Utworzenie dokumentu2021-02-24 14:45:13Patrycja Wesołek
Kontrola zarządczaModyfikacja dokumentu2021-02-23 09:54:39Patrycja Wesołek
Kontrola zarządczaModyfikacja dokumentu2021-02-23 09:53:40Patrycja Wesołek
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2020 roku wobec Urzędu Gminy w LiskowieUtworzenie dokumentu2021-02-16 08:02:44Patrycja Wesołek
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowychUtworzenie dokumentu2021-02-15 13:45:39Patrycja Wesołek
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.Modyfikacja dokumentu2021-02-15 13:43:34Patrycja Wesołek
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.Modyfikacja dokumentu2021-02-15 13:42:53Patrycja Wesołek
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.Utworzenie dokumentu2021-02-15 13:37:43Patrycja Wesołek
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w m. NadzieżUtworzenie dokumentu2021-02-12 12:28:37Agnieszka Czelusta
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa drogi gminnej, chodnia, zjazdu, kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociagowych oraz oświetlenia OZE".Utworzenie dokumentu2021-02-10 12:55:34Patrycja Wesołek
Informacja o jakości wodyModyfikacja dokumentu2021-02-10 09:13:18Patrycja Wesołek
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 09:08:09Patrycja Wesołek
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 09:04:27Patrycja Wesołek
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 09:04:07Patrycja Wesołek
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 09:01:29Patrycja Wesołek
2021Modyfikacja dokumentu2021-02-09 08:55:09Patrycja Wesołek
2020Modyfikacja dokumentu2021-02-09 08:50:22Patrycja Wesołek