Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Oferta realizacji zadania publicznego: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Spotkanie integracyjne Aktywnie i Sportowo w okresie od 20.05.2015 r. do 15.06.2015 r.