Zarządzenie Nr OR.0050.82.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 06.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołe

Zarządzenie Nr OR.0050.82.2018 Wójta Gminy Lisków z dnia 06.12.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Lisków w sprawie projektów statutów sołectw
 
Załączniki do zadządzenia:

1. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA ANNOPOL
2. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA BUDY LISKOWSKIE I
3. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA BUDY LISKOWSKIE II
4. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA CIEPIELEW
5. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA CHRUSTY
6. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA JÓZEFÓW
7. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA KOŹLĄTKÓW
8. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA LISKÓW
9. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA LISKÓW-RZGÓW
10. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA MAŁGÓW
11. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA MADALIN
12. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA NADZIEŻ
13. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA PYCZEK
14. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA STRZAŁKÓW
15. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA SWOBODA
16. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA TRZEBIENIE
17. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA WYGODA
18. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA ZAKRZYN
19. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA ZAKRZYN-KOLONIA
20. PROJEKT STATUTU SOŁECTWA ŻYCHÓW
21. FORMULARZ do złożenia uwag i wniosków do projektu statutu sołectwa