Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Bliziń

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie
 
ul. Ks. W. Blizińskiego 56
Stanowisko pracy :  Główny Księgowy