REGULAMIN i STATUT Ośrodka

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ

Uchwała Nr 276/2012 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową

Schemat organizacyjny Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową  w Lądku

Statut Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową

Uchwała Nr XXVI/186/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 07 grudnia 2012roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową.

Uzasadnienie do  Uchwały Nr XXVI/186/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 07 grudnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową.