Wyłożenie mpzp dla wybranych obszarów w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w rejonie wsi Dzielice, Nowa Wieś i Budy (ogłoszenie.pdf); (ogłoszenie.doc); (uchwała); (mapa nr 1 Dzielice), (mapa nr 2 Dzielice), (mapa Nowa Wieś), (mapa Budy); (prognoza), (rys. prognoza).