Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rozdrażew, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rozdrażew, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej" (pobierz), (pobierz).