Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi i Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

  Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

1. Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

2. Publicznego Przedszkola w Nowej Wsi

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  (więcej)