Ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie

Wójt Gminy Rozdrażew ogłasza nabór na :
1/ stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi i gospodarki ściekowej  (pobierz) 
2/ stanowisko do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie (pobierz)