Zmiany w statucie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie

Zmiany w statucie Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie z dnia 31.08.2011r. (pobierz)