Znowelizowany Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie

 
Statut Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie  - tekst ujednolicony (pobierz)
 
Wewnętrzny system oceniania Zespołu Szkół Publicznych w Rozdrażewie (pobierz)