Statut Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi

Uchwała Nr XVII/93/2008 Rady Gminy Rozdrażew w sprawie utworzenia
Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi (pobierz)
 
Statut Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi [(pobierz)