Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew

Ogłoszenie  I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Rozdrażew (pobierz)